Tabela migracyjna nazw produktów SIPMA S.A.
Lp. Dotychczasowa nazwa Dotychczasowe oznaczenie produktu Nowa nazwa Nowe oznaczenie produktu
1 Kosiarki dyskowe
1.1 Kosiarka dyskowa dolnonapędowa Z-183 PRERIA Kosiarka dyskowa SIPMA KD 1600 PRERIA
1.2 Kosiarka dyskowa dolnonapędowa Z-184 PRERIA Kosiarka dyskowa SIPMA KD 2400 PRERIA
1.3 Kosiarka dyskowa dolnonapędowa Z-184/1PRERIA Kosiarka dyskowa SIPMA KD 2410 PRERIA
2 Zgrabiarka Z-588 Zgrabiarka SIPMA ZK 350
3 Prasy zwijające 
3.1 Prasa zwijająca zmiennokomorowa Z-599 Prasa zmiennokomorowa SIPMA PZ 1832
3.2 Prasa zwijająca stałokomorowa Z-279/1 CLASSIC Prasa stałokomorowa SIPMA PS 1210 CLASSIC
3.3 Prasa zwijająca stałokomorowa Z-279/1 FARMA PLUS Prasa stałokomorowa SIPMA PS 1211 FARMA PLUS
3.4 Prasa zwijająca stałokomorowa Z-569/1 FARMA PLUS Prasa stałokomorowa SIPMA PS 1221 FARMA PLUS
3.5 Prasa zwijająca stałokomorowa Z-276/1 FARMA Prasa stałokomorowa SIPMA PS 1510 FARMA
3.6 Prasa zwijająca stałokomorowa Z-590/1 Prasa stałokomorowa SIPMA PS 1312 POWER CUT
4 Owijarki
4.1 Owijarka bel Z-274 TEKLA Owijarka bel SIPMA OZ 5000 TEKLA
4.2 Owijarka bel Z-274/1 TEKLA Owijarka bel SIPMA OZ 7500 TEKLA
4.3 Owijarka bel Z-557 KLARA Owijarka bel SIPMA OS 7510 KLARA
4.4 Owijarka ze stawiaczem bel Z-583 MAJA Owijarka bel SIPMA OS 7531 MAJA
4.5 Owijarka ze stawiaczem bel Z-585 Z-585 Owijarka bel SIPMA OS 7521
5 Wózek samozaładowczo-stertujący T-150 DROMADER Wózek stertujący SIPMA WS 6510 DROMADER
6 Nośnik widłowy T-367 SOLO Nośnik widłowy SIPMA NW 800 SOLO
7 Rozwijacz bel H-912 ROZMARYN Rozwijacz bel SIPMA RZ 700 ROZMARYN
8 Ładowacze czołowe
8.1 Ładowacz czołowy T-426 HERKULES Ładowacz czołowy SIPMA LC 1500 HERKULES
8.2 Ładowacz czołowy T-810 HERKULES Ładowacz czołowy SIPMA LC 1200 HERKULES
9 Rozdrabniacz bel H-186 KRUK Rozdrabniacz bel SIPMA RB 1200 KRUK
10 Prasy wysokiego stopnia zgniotu
10.1 Prasa zbierająca wysokiego stopnia zgniotu Z-224/1 KOSTKA Prasa kostkująca SIPMA PK 4000 KOSTKA
10.2 Prasa zbierająca wysokiego stopnia zgniotu Z-224/2 KOSTKA Prasa kostkująca SIPMA PK 4010 KOSTKA
10.3 Prasa zbierająca wysokiego stopnia zgniotu Z-224/2 KOSTKA Prasa kostkująca SIPMA PK 4011 KOSTKA
11 Wozy asenizacyjne
11.1 Wóz asenizacyjny 6 600l. T-548 Wóz asenizacyjny SIPMA WA 600
11.2 Wóz asenizacyjny 9 000l. T-549 Wóz asenizacyjny SIPMA WA 900
12 Rozsiewacze
12.1 Rozsiewacze nawozów N-049 BORYNA Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 1000 BORYNA
12.2 Rozsiewacze nawozów N-060 BORYNA Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 500 BORYNA
12.3 Rozsiewacze nawozów N-064 ANTEK Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 401 ANTEK
12.4 Rozsiewacze nawozów N-069 Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 410 ANTEK
12.5 Rozsiewacze nawozów N-069/1 Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 610 ANTEK
13 Rozrzutnik obornika N-252 TORNADO Rozrzutnik obornika SIPMA RO 1200 TORNADO
14 Zgniatacze
14.1 Zgniatacz ziarna H-730 TYTAN Zgniatacz ziarna SIPMA ZZ 4020 TYTAN
14.2 Zgniatacz ziarna H-733 TYTAN Zgniatacz ziarna SIPMA ZZ 7520 TYTAN
14.3 Zgniatacz ziarna H-752 TYTAN Zgniatacz ziarna SIPMA ZZ 7530 TYTAN
14.4 Zgniatacz ziarna H-759 ATLAS Zgniatacz ziarna SIPMA ZP 2220 ATLAS
14.5 Zgniatacz ziarna H-787 ATLAS Zgniatacz ziarna SIPMA ZP 4020 ATLAS
14.6 Zgniatacz ziarna H-787/1 ATLAS Zgniatacz ziarna SIPMA ZP 4030 ATLAS
14.7 Zgniatacz ziarna H-788 ATLAS Zgniatacz ziarna SIPMA ZP 5520 ATLAS
14.8 Zgniatacz ziarna H-788/1 ATLAS Zgniatacz ziarna SIPMA ZP 5530 ATLAS
14.9 Zgniatacz ziarna H-789 ATLAS Zgniatacz ziarna SIPMA ZP 7530 ATLAS
15 WPT - wały przegubowo-teleskopowe
15.1 Wał przegubowo-teleskopowy Seria 10(130Nm) rury profilowe Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA WPT 220
15.2 Wał przegubowo-teleskopowy Seria 4 (250Nm) rury profilowe Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA WPT 300
15.3 Wał przegubowo-teleskopowy Seria 5 (400Nm) rury profilowe Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA WPT 540
15.4 Wał przegubowo-teleskopowy Seria 6 (540 Nm) wałek-tuleja Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA WPT 630
15.5 Wał przegubowo-teleskopowy Seria 6 (540Nm) rury profilowe Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA WPT 680
15.6 Wał przegubowo-teleskopowy Seria 8 (900Nm) rury profilowe Wał przegubowo-teleskopowy SIPMA WPT 1200